uz
Internet banking

Bank raqamlarda

mlrd. so'm

Ko'rsatkichlar 01.01.2017 01.04.2017 01.07.2017 01.10.2017 01.01.2018 01.04.2018
1. Aktivlar 5 748,3 6 593,6 7 900,8 12 559,39 13 389,30 14 833,9
2. Kredit portfeli 4 566,1 5 324,2 6 224,7 9 498,31 10 461,33 12 126,8
3. Uzoq muddatli kreditlar 4 306,9 5 083,1 6 051,3 9 258,52 10 367,01 11 871,8
4. Yil boshidan kichik biznesga berilgan kreditlar 1 590,4 1 908,5 791,6 1 840,60 2 183,17 414, 8
5. Kichik biznesga berilgan mikrokreditlar 252,8 74,9 170,0 257,9 319,82 96,9
6. Depozitlar 2 652,0 3 044,6 3 523,1 5 428,97 5 493,79 5 619,1
7. Aholi omonatlari 822,0 867,5 1 026,8 1 167,36 1 225,89 1 438,3
8. Kapital 460,1 502,9 550,9 686,5 1 257,7 1 358,2
9. Ustav kapitali 270,1 270.1 303,9 336,0 846 846,1
10. Minibanklar soni (dona) 154 154 150 160 159 159
11. Jamg'arma va maxsus kassalar soni (dona) 578 576 575 857 854 739
12. Plastik kartochkalar soni (dona) 1 708 758 1 747 117 1 776 031 1.839.035 1.894.366 1 320 688
13. Terminallar soni (dona) 20 446 20 865 21 619 24.587 26.493 26 311
14. Valuta ayirboshlash shahobchalari 33 33 33 67 80 72