uz
Internet banking

Bank raqamlarda

mlrd. so'm

Ko'rsatkichlar 01.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 01.04.2017 01.10.2017
1 Aktivlar 4 404,5 4 601,5 4 942,1 5 256,0 8669,2 12 559,39
2 Kredit portfeli 3 358,0 3 505,4 3 833,1 4 067,3 5368,0 9 390,52
2.1 shu jumladan, qisqa muddatli kreditlar 547,2 276,4 270,8 247,5 281,0 240
2.2 shu jumladan, uzoq muddatli kreditlar 2 810,8 3 229,0 3 600,1 3 843,7 5,086,8 9 258,52
3 Yil boshidan kichik biznesga berilgan kreditlar 861,1 248,5 595, 5 882,8 314,4 1 125,23
3.1 shu jumladan, kichik biznesga berilgan mikrokreditlar 207,7 57,8 128,8 203,8 74,9 257,9
4 Depozitlar 2 004,4 2 101,8 2 295,9 2 451,4 3 044,6 5 428,97
4.1 shu jumladan, aholi omonatlari 615,8 635,4 685,3 739,7 867,5 1 167,36
5 Kapital 342,7 407,5 439,0 453,7 502,9 689,5
5.1 shu jumladan, ustav kapital 243,2 264,9 270,1 270,1 270,1 336,0
6 Minibanklar soni (dona) 129 147 153 154 154 160
7 Jamg'arma va maxsus kassalar soni (dona) 531 565 575 578 576 867
8 Plastik kartochkalar soni (dona) 1 434 755 1 516 987 1 589 087 1 647 951 1 747 117 1 839,035
9 Terminallar soni (dona) 18 569 19 335 19 823 20 171 20 864 24,587