uz
Internet banking

Vakansiyalar

«Ipoteka-bank» ATIB Markaziy apparat

bo'yicha bo'sh o'rinlar to'g’risida

MA'LUMOT

10.10.2017

Boshqarma (bo'lim) va

lavozimning nomi

Shtat birlik soni

Yuridik boshqarma

-bosh mutaxassis

1 sht

Bank risklarini boshqarish departamenti

-departament direktori

1 sht

Kredit risklarini boshqarish bolimi

- bolim boshlig’i

1 sht

Informatsion tehnologiyalar boshqarmasi

-bosh mutaxassis

1 sht

Qurilish departamenti

- bosh mutaxassis (muhandis)

1 sht

Ichki audit departamenti

- bosh mutaxassis

3 sht