uz
Internet banking

Dividentlar

O’zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 53-moddasiga asosan, Dividend foydaning soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar to‘langanidan, qayta investitsiya amalga oshirilganidan so‘ng aksiyadorlik jamiyati ixtiyorida qoladigan, aksiyadorlar o‘rtasida taqsimlanishi kerak bo‘lgan qismidir.

O’zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga asosan, dividendlar - aksiyalar bo‘yicha to‘lanishi lozim bo‘lgan daromad; yuridik shaxs tomonidan uning muassislari o‘rtasida (ishtirokchilari, a’zolari o‘rtasida ularning ulushlari, paylari, hissalari bo‘yicha) taqsimlanadigan sof foydaning va (yoki) o‘tgan yillardagi taqsimlanmagan foydaning bir qismi; yuridik shaxs tugatilganda mol-mulkni taqsimlashdan olingan, shuningdek muassis (ishtirokchi, a’zo) tomonidan yuridik shaxsda ishtirok etish ulushini (payini, hissasini) olgandagi daromadlar, bundan muassis (ishtirokchi, a’zo) ustav fondiga (ustav kapitaliga) hissa sifatida kiritgan mol-mulkning qiymati chegiriladi, taqsimlanmagan foyda ustav fondini (ustav kapitalini) ko‘paytirish uchun yo‘naltirilgan taqdirda, yuridik shaxs aksiyadorining, muassisining (ishtirokchisining, a’zosining) qo‘shimcha aktsiyalar qiymati, aksiyalar nominal qiymatining oshishi, ulush (pay, hissa) qiymatining oshishi tarzida olingan daromadlari.

Bir dona aksiyaga to‘langan dividend miqdori

Aksiya turi 2007 yil yakuni bo‘yicha 2008 yil yakuni bo‘yicha 2009 yil yakuni bo‘yicha
Oddiy aktsiyalar 130 so‘m 150 so‘m 150 so‘m
Imtiyozli aktsiyalar 400 so‘m 400 so‘m 250 so‘m

Bir dona aksiyaga to‘langan dividend miqdori

2010 yil yakuni bo‘yicha 2011 yil yakuni bo‘yicha
Pul ko‘rinishida Aksiya nominal qiymatini oshirishga Pul ko‘rinishida Aksiya nominal qiymatini oshirishga
40 so‘m 360 so‘m 68 so‘m 340 so‘m
250 so‘m 360 so‘m 317 so‘m 50 tiyin 340 so‘m

Bir dona aksiyaga to‘langan dividend miqdori

2012 yil yakuni bo‘yicha 2013 yil yakuni bo‘yicha 2014 yil yakuni bo‘yicha
Pul ko‘rinishida Aksiya nominal qiymatini oshirishga Pul ko‘rinishida Aksiya nominal qiymatini oshirishga Pul ko‘rinishida Aksiya nominal qiymatini oshirishga
85 so‘m 450 so‘m
-
672 so‘m- 756 so’m
403 so‘m 75 tiyin 450 so‘m 509 so‘m40 tiyin 672 so‘m705 so’m 40 tiyin756 so’m