uz
Internet banking

Reytinglar

Ipoteka-bank milliy va xalqaro reyting agentliklarining reytingiga ega. Ipoteka-bank reytingi O’zbekiston banklarining reytingi orasida eng yuqorilaridan biri hisoblanadi.

Moody’s Investors Service
Xorijiy valyutadagi depozit reytingi Milliy valyutadagi depozit reytingi Reytinglar istiqboli Tasdiqlangan vaqt

B2 B1 Barqaror2019 yil 15 mart

Standard & Poor’s   Uzoq muddatli kredit reyting Qisqa muddatli kredit reyting Reytinglar istiqboli Tasdiqlangan vaqt
B+ B Barqaror 2018 yil 8 may

Ahbor reyting Milliy shkala bo’yicha reyting Reyting istiqboli Tasdiqlangan vaqt
uzA+ Barqaror avgust, 2018

Kredit reytingi — bu taqdim etilgan moliyaviy mablag‘larning qaytarilish ehtimolini baholashda o‘rnatilgan protsedurasiga muvofiq qarzdor yoki emitent moliya muassasining to‘lov va kredit qobiliyatiga berilgan bahodir. Reytinglar emitentlarning o‘z majburiyatlarini bajarish layoqatlari to‘g‘risidagi batafsil ma’lumotlarni taqdim etgan holda investorlarga o‘zgarmas daromadlarga ega bo‘lgan qimmatli qog‘ozlarga kiritilgan mablag‘lar bilan bog‘liq bo‘lgan kredit tavakkalchiliklarini tahlil qilishga yordam beradi. O’zgarmas daromadlarga ega bo‘lgan qimmatli qog‘ozlar emitentlari uchun kredit reytingining mavjudligi emissiya qilinayotgan qimmatli qog‘ozlarning yuqoriroq darajadagi likvidligini hamda amaliyotlarni o‘tkazish bilan bog‘liq bo‘lgan xarajatlarni kamayishini ta’minlashi mumkin.

Reytinglar ustidan doimiy kuzatuv olib boriladi. Bu investorlarga o‘zlarining investitsion risklarini muntazam ravishda baholab borishlariga imkon beradi.