uz
Internet banking

Aksiyalar va qarz qimmatli qog‘ozlar

2016 yil 7 aprel holatiga “Ipoteka-bank” ATIB Ustav kapitali 270’159’394’600 so‘m miqdorida shakllantirilgan bo‘lib, u nominal qiymati 3578 so‘mlik 73’505’700 dona oddiy va 2’000’000 dona imtiyozli, hujjatsiz shakldagi aksiyalarga bo‘lingan.

Bankning resurs bazasini ko‘paytirish maqsadida, bank tomonidan quyidagi qarz qimmatli qog‘ozlari muomalaga chiqariladi va joylashtiriladi:

Yuridik shaxslar uchun:

  • korporativ obligatsiyalar
  • depozit sertifikatlari

Jismoniy shaxslar uchun:

  • omonat sertifikatlari