uz
Internet banking

Qarz qimmatli qog’ozlar

2019 yil 1 yanvar holatiga “Ipoteka-bank” ATIB Ustav kapitali 985’613’495’183 so‘m miqdorida shakllantirilgan bo‘lib, u nominal qiymati 1 so‘mlik 977’561’495’183 dona oddiy va 8’052’000’000 dona imtiyozli, hujjatsiz shakldagi aksiyalarga bo‘lingan.

Bankning resurs bazasini ko‘paytirish maqsadida, bank tomonidan quyidagi qarz qimmatli qog‘ozlari muomalaga chiqariladi va joylashtiriladi:

Yuridik shaxslar uchun:

  • korporativ obligatsiyalar
  • depozit sertifikatlari

Jismoniy shaxslar uchun:

  • omonat sertifikatlari