uz
Internet banking

Valyuta nazorati

Eksport-import amaliyotlari bo‘yicha hisob-kitoblarni o‘tkazishda Ipoteka-Bank O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlariga amal qilgan valyuta nazorati agenti vazifasini amalga oshiradi, uning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

  • o‘tkazilayotgan eksport-import valyuta amaliyotlarining amaldagi qonunlarga muvofiqligi va zarur bo‘lgan hollarda ro‘yxatga olish guvohnomalari yoki bildirish to‘g‘risidagi guvohnomalarining mavjudligini aniqlash;
  • to‘lovlarning asosliligini tekshirish;
  • eksport-import valyuta amaliyotlari bo‘yicha hisobning to‘laligi va haqqoniyligini tekshirish.