phone Ma'lumot uchun: (78) 150-11-22

Dividendlar

Dividendlar

O’zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 53-moddasiga asosan, Dividend foydaning soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar to‘langanidan, qayta investitsiya amalga oshirilganidan so‘ng aksiyadorlik jamiyati ixtiyorida qoladigan, aksiyadorlar o‘rtasida taqsimlanishi kerak bo‘lgan qismidir.

O’zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga asosan, dividendlar - aksiyalar bo‘yicha to‘lanishi lozim bo‘lgan daromad; yuridik shaxs tomonidan uning muassislari o‘rtasida (ishtirokchilari, a’zolari o‘rtasida ularning ulushlari, paylari, hissalari bo‘yicha) taqsimlanadigan sof foydaning va (yoki) o‘tgan yillardagi taqsimlanmagan foydaning bir qismi; yuridik shaxs tugatilganda mol-mulkni taqsimlashdan olingan, shuningdek muassis (ishtirokchi, a’zo) tomonidan yuridik shaxsda ishtirok etish ulushini (payini, hissasini) olgandagi daromadlar, bundan muassis (ishtirokchi, a’zo) ustav fondiga (ustav kapitaliga) hissa sifatida kiritgan mol-mulkning qiymati chegiriladi, taqsimlanmagan foyda ustav fondini (ustav kapitalini) ko‘paytirish uchun yo‘naltirilgan taqdirda, yuridik shaxs aksiyadorining, muassisining (ishtirokchisining, a’zosining) qo‘shimcha aktsiyalar qiymati, aksiyalar nominal qiymatining oshishi, ulush (pay, hissa) qiymatining oshishi tarzida olingan daromadlari.

Dividend to'lovlari tarixi

                
To'langan yil Yil natijalari bo'yicha Oddiy aksiyalar (1 dona aksiyaga so'mda) Imtiyozli aksiyalar (1 dona aksiyaga so'mda) aksiya nominal qiymati (so'm)
pul ko'rinishida kapitalizatsiya ko'rinishida pul ko'rinishida kapitalizatsiya ko'rinishida
2006 2005 200,00 - 400,00 - 1 000,00
2007 2006 - - 400,00 - 1 000,00
2008 2007 130,00 - 400,00 - 1 000,00
2009 2008 150,00 - 400,00 - 1 000,00
2010 2009 150,00 - 250,00 - 1 000,00
2011 2010 40,00 360,00 250,00 360,00 1 000,00
2012 2011 68,00 340,00 317,50 340,00 1 360,00
2013 2012 85,00 450,00 403,75 450,00 1 700,00
2014 2013 - 672,00 509,40 672,00 2 150,00
2015 2014 - 756,00 705,50 756,00 2 822,00
2016 2015 54,00 448* 894,50 448* 3 578,00
2017 2016 0,08 - 0,25 - 1,00
2018 2017 0,06 - 0,25 - 1,00 
2019 2018 0,08 - 0,25 - 1,00


* 2017 yil 29 mayda akciyalarni maydalash va qo'shimcha chiqarish yo'li bilan kapitalizasiya qilindi va har 3578 dona aksiyaga 448 dona aksiya qo'shib berildi.

On-line maslahatchi
Qo'ng'iroqni buyurtma qilish