phone Ishonch telefon raqami: (78) 150-89-55

Ma'lumot uchun: (78) 150-89-56

Muhim faktlar

Muhim faktlar

Аxborotni oshkor qilish - qimmatli qogʼozlar bozorida axborotni mavjudligi va kelib tushishini taʼminlaydigan shakllarda ushbu maʼlumotni olish maqsadlaridan qatʼiy nazar manfaatdor shaxslarga yetkazilishini taʼminlashi shart ("Qimmatli qogʼozlar bozori toʼgʼrisida" gi Oʼzbekiston Respublikasi Qonunining 3-moddasi)

"Ipoteka-bank" АTIB axboroti sifatida quyidagilarni oshkor qiladi: 
  • qimmatli qogʼozlarni chiqarish prospektida
  • emitentning choraklik va yillik hisobotlarida
  • bank faoliyatidagi moddiy faktlar boʼyicha hisobotlarda. 
"Ipoteka-bank" aktsiyadorlik-tijorat banki axborotlarni Oʼzbekiston Respublikasining "Аktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish toʼgʼrisida", "Qimmatli qogʼozlar bozori toʼgʼrisida" gi, "Qimmatli qogʼozlar bozori toʼgʼrisida" gi qonunlari, Qimmatli qogʼozlar bozori toʼgʼrisidagi axborotni taqdim etish va tarqatish qoidalarini belgilangan tartibda, 31. 07. 2012 yil, 2383-son bilan roʼyxatga olingan) va boshqa qonun hujjatlariga koʼra oshkor etadi.


   2020 год
24.03.2020Решения, принятые высшим органом управления эмитента (06)
24.02.2020Изменение в составе исполнительного органа (08)
24.02.2020Изменения в списке аффилированных лиц (36)
10.01.2020
 Разовое уменьшение стоимости активов более чем на 10 процентов (18)
   2019 год
30.12.2019
 Заключение сделки с аффилированным лицом (21)
30.12.2019
 Заключение сделки с аффилированным лицом (21.)
20.12.2019
 Выпуск ценных бумаг (25)
16.12.2019
 Заключение сделки с аффилированным лицом (21)
16.12.2019
 Заключение эмитентом крупной сделки (20)
16.12.2019
 Разовые сделки эмитента (19)
06.12.2019
 Заключение эмитентом крупной сделки (20)
18.11.2019
 Решения, принятые высшим органом управления эмитента (06)
18.11.2019
 Изменения в списке аффилированных лиц (36)
09.07.2019
 Решения, принятые высшим органом управления эмитента (06)
09.07.2019
 Изменения в списке аффилированных лиц (36)
09.07.2019
 Изменения в составе наблюдательного совета (08)
09.07.2019 Начисление доходов по ценным бумагам (32)
08.07.2019 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ эмитента по итогам 2018 года
26.06.2019 Изменения в списке аффилированных лиц
29.04.2019Заключение сделки с аффилированным лицом
09.04.2019
Выпуск ценных бумаг
09.04.2019
Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ (11)
09.04.2019
Изменения в списке аффилированных лиц (36)
13.02.2019
Изменения в списке аффилированных лиц
11.01.2019
Изменения в списке аффилированных лиц
09.01.2019
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
09.01.2019
Изменение в составе наблюдательного совета
09.01.2019
Изменение в составе ревизионной комиссии
07.01.2019
Изменение в составе исполнительного органа
   2018 год
15.11.2018
Изменения в списке аффилированных лиц
15.11.2018
Изменение в составе исполнительного органа
08.11.2018
Изменения в списке аффилированных лиц
08.11.2018
Изменение в составе исполнительного органа
17.09.2018
Выпуск ценных бумаг
25.08.2018
Изменения в списке аффилированных лиц
24.08.2018
Изменение в составе исполнительного органа
29.06.2018
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ эмитента по итогам 2017 года
29.06.2018
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
29.06.2018
Изменение в составе наблюдательного совета
29.06.2018
Начисление доходов по ценным бумагам
29.06.2018
Изменения в списке аффилированных лиц
14.03.2018
Изменение в составе ревизионной комиссии
14.03.2018
Решение, принятые высшим органом управления эмитета
15.01.2018
Квартальный отчёт эмитета по итогам 2017 года
10.01.2018
Решение, принятые высшим органом управления эмитета
10.01.2018
Изменения в составе наблюдательного совета
10.01.2018
Изменения в списке аффилированных лиц
  2017  год
25.12.2017
Начисление доходов по ценным бумагам
25.12.2017
Наступление сроков исполнения обязательствэмитента перед владельцами его ценныхбумаг
02.11.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
30.10.2017
Квартальный отчет эмитента по итогам девяти месяцев 2017 года
22.09.2017
Начисление доходов по ценным бумагам
11.09.2017
Выпуск ценных бумаг
03.08.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
27.07.2017
Отчёт за первое полугодие 2017 года
03.07.2017
Годовой отчет эмитента по итогам 2016 года
30.06.2017
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
30.06.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
30.06.2017
Начисление доходов по ценным бумагам
30.06.2017
Изменения в составе наблюдательного совета
15.06.2017
Уведомление на русском языке
15.06.2017
Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
22.05.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
18.05.2017
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акции (долей, паев)
16.05.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
19.05.2017
Изменения в перечне дочерных хозяйствеенных обществ
18.05.2017
Изменение в перечне зависимых хозяйствеенных обществ
16.05.2017
Изменение в перечне зависимых хозяйствеенных обществ
16.05.2017
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акции (долей, паев)
15.05.2017
Изменение в перечне зависимых хозяйствеенных обществ
15.05.2017
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акции (долей, паев)
12.05.2017
Выпуск ценных бумаг
10.05.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
07.05.2017
Изменения в перечне дочерных хозяйствеенных обществ
07.05.2017
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акции (долей, паев)
24.04.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
19.04.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
21.04.2017
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акции (долей, паев)
20.04.2017
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акции (долей, паев)
18.04.2017
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акции (долей, паев)
17.04.2017
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акции (долей, паев)
21.04.2017
Изменение в перечне зависимых хозяйствеенных обществ
20.04.2017
Изменение в перечне зависимых хозяйствеенных обществ
18.04.2017
Изменение в перечне зависимых хозяйствеенных обществ
17.04.2017
Изменение в перечне зависимых хозяйствеенных обществ
14.04.2017
Изменение в перечне зависимых хозяйствеенных обществ
14.04.2017
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акции (долей, паев)
14.04.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
14.04.2017
Квартальный отчёт по итогам 1 квартала 2017 года
12.04.2017
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акции (долей, паев)
12.04.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
12.04.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
31.03.2017
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акции (долей, паев)
31.03.2017
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ
31.03.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
24.03.2017
Начисление доходов по ценным бумагам
09.03.2017
Выпуск ценных бумаг
18.01.2017
Изменения в списке аффилированных лиц
18.01.2017
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
   2016 год
23.12.2016
Начисление доходов по ценным бумагам
15.12.2016
Изменения в списке аффилированных лиц
07.12.2016
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
07.12.2016
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
24.10.2016
Квартальный отчёт по итогам 9 месяцев 2016 года
14.10.2016
Изменения в списке аффилированных лиц
14.10.2016
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
26.09.2016
Начисление доходов по ценным бумагам
20.09.2016
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
20.09.2016
Изменения в списке аффилированных лиц
05.08.2016
Изменение местонахождения (почтового адреса)
24.06.2016
Начисление доходов по ценным бумагам
14.06.2016
Годовой отчет эмитента по итогам 2015 года
10.06.2016
Начисление доходов по ценным бумагам (№32)
10.06.2016
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа (№08)
10.06.2016
Решения, принятые высшим органом управления эмитента (№06)
27.05.2016
Изменения в списке аффилированных лиц
27.05.2016
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
21.04.2016
Изменения в списке аффилированных лиц
21.04.2016
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
05.04.2016
Изменения в списке аффилированных лиц
05.04.2016
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев)
05.04.2016
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ
01.04.2016
Квартальный отчёт эмитента по итогам первого квартала 2016 года
28.03.2016
Начисление доходов по ценным бумагам
23.03.2016
Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
   2015 год
25.12.2015
Начисление доходов по ценным бумагам
14.12.2015
Изменения в списке аффилированных лиц
14.12.2015
Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
01.12.2015
Выпуск ценных бумаг
01.12.2015
Решение о дополнительном выпуске акций (одиннадцатый выпуск)
01.12.2015
Проспект эмиссии акций №11
20.10.2015
Квартальный отчёт по итогам 9 месяцев 2015 года
13.10.2015
Изменения в списке аффилированных лиц
12.10.2015
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)
28.09.2015
Начисление доходов по ценным бумагам
28.09.2015
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
23.09.2015
Изменения в списке аффилированных лиц
22.09.2015
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)
02.09.2015
Изменения в списке аффилированных лиц
02.09.2015
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)
29.08.2015
Выпуск ценных бумаг  
25.07.2015
Квартальный отчет эмитента по итогам первого полугодия 2015 года 
02.07.2015
Изменения в списке аффилированных лиц
02.07.2015
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев)
02.07.2015
Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ
29.06.2015
Изменения в списке аффилированных лиц
29.06.2015
Начисление доходов по ценным бумагам
29.06.2015
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
29.06.2015
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев)
01.06.2015
Годовой отчет эмитента по итогам 2014 года
01.06.2015
Начисление доходов по ценным бумагам
01.06.2015
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
01.06.2015
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
18.05.2015
Изменение в списке аффилированных лиц
18.05.2015
Изменение в списке юридических лиц, в котрых эмитент обладает 10 и более процентами акции(долей, паев)
05.05.2015
Изменение в списке аффилированных лиц
05.05.2015
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)
29.04.2015
Изменение в перечне филиалов
03.04.2015
Изменение в списке аффилированных лиц
02.04.2015
Начисление доходов по ценным бумагам
02.04.2015
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
02.04.2015
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
01.04.2015
Квартальный отчет эмитента по итогам первого квартала 2015 года
27.03.2015
Начисление доходов по ценным бумагам
27.03.2015
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
27.03.2015
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
27.03.2015
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
06.02.2015
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)
06.02.2015
Изменения в списке аффилированных лиц
06.02.2015
Изменение в персональном составе должностных лиц
06.02.2015
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг
  2014 год
26.12.2014
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
26.12.2014
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
15.12.2014
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
12.12.2014
Заключение эмитентом крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
14.10.2014
Решение о выпуске акций №9
14.10.2014
Проспект эмиссии акций №9
14.10.2014
Выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным
11.10.2014
Квартальный отчёт эмитента по итогам за девять месяцев 2014 года
03.10.2014
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
03.10.2014
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
26.09.2014
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
26.09.2014
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
15.09.2014
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг
15.09.2014
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) каждого такого юридического лица
15.09.2014
Изменения в перечне филиалов и представительств эмитента, его дочерних и зависимых обществ
11.07.2014
Квартальный отчёт эмитента по итогам полугодия 2014 года
26.06.2014
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
26.06.2014
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
13.06.2014
Годовой отчет АКИБ «Ипотека-Банк» по итогам 2013 года
30.05.2014
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг
30.05.2014
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
30.05.2014
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
30.05.2014
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
30.05.2014
Изменение в персональном составе должностных лиц
18.04.2014
Квартальный отчёт эмитента по итогам I квартал 2014 года
04.04.2014
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
04.04.2014
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
28.03.2014
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
28.03.2014
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
04.03.2014
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг
04.03.2014
Изменение в персональном составе должностных лиц
  2013 год
27.12.2013
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
27.12.2013
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
20.11.2013
Существенный факт о начислении доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
20.11.2013
Существенный факт о наступлении сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
20.11.2013
Существенный факт о решении, принятые высшим органом управления эмитента
20.10.2013
Квартальный отчёт эмитента по итогам 3 квартала 2013 года
04.10.2013
Существенный факт о начислении доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
04.10.2013
Существенный факт о наступлении сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
27.09.2013
Существенный факт о начислении доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
27.09.2013
Существенный факт о наступлении сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
23.09.2013
Существенный факт решение выпуска акций
23.09.2013
Существенный факт о выпуске ценных бумаг, приостановление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным
15.07.2013
Изменение в персональном составе должностных лиц
15.07.2013
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг
28.06.2013
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
28.06.2013
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
20.06.2013
Годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2012 года
12.06.2013
Существенный факт о решениях, принятых высшим органом управления эмитента
12.06.2013
Существенный факт о начислении доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
12.06.2013
Существенный факт о начислении доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
12.06.2013
Существенный факт о начислении доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
12.06.2013
Существенный факт о наступлении сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
12.06.2013
Существенный факт о наступлении сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
12.06.2013
Существенный факт о наступлении сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
12.06.2013
Существенный факт об изменениях в персональном составе должностных лиц
14.05.2013
Изменение в персональном составе должностных лиц
14.05.2013
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг
08.04.2013Существенный факт об изменениях в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг
08.04.2013Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
05.04.2013Существенный факт о наступлении сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
05.04.2013Существенный факт о начислении доходов по ценным бумагам, начале и окончании выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
01.03.2013Существенный факт об изменении в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг
01.03.2013Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
08.02.2013Существенный факт об изменении в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг
06.02.2013Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
11.01.2013Существенный факт об изменении в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг
07.01.2013Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
  2012 год 
07.12.2012Выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным
06.12.2012Решение о втором выпуске корпоративных облигаций
13.11.2012Существенный факт о начислении доходов по ценным бумагам, начале и окончании выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
13.11.2012Существенный факт о решении, принятом высшим органом управления эмитента
13.11.2012Существенный факт о наступлении сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
22.10.2012Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
05.10.2012Существенный факт о начислении доходов по ценным бумагам, начале и окончании выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
05.10.2012Существенный факт о наступлении сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
20.07.2012Существенный факт об изменении в списке дочерних и зависимых обществ, изменения в перечне филиалов и представительств
10.07.2012Существенный факт об изменении в списке дочерних и зависимых обществ, изменения в перечне филиалов и представительств
10.07.2012Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
02.05.2012Существенные факты внеочередного собрания акционеров от 27.04.2012
27.04.2012Существенный факт о начислении и(или) выплата доходов, сроки наступления исполнения обязательств банка
27.04.2012Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
06.04.2012Существенный факт о начислении и(или) выплата доходов, сроки наступления исполнения обязательств банка
  2011 год
18.11.2011Существенные факты внеочередного собрания акционеров от 18.11.2011
18.11.2011Существенный факт о начислении и(или) выплата доходов, сроки наступления исполнения обязательств банка
07.10.2011Существенный факт о начислении и(или) выплата доходов, сроки наступления исполнения обязательств банка
06.05.2011Существенный факт о начислении и(или) выплата доходов, сроки наступления исполнения обязательств банка
06.05.2011Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
07.04.2011Существенный факт о начислении и(или) выплата доходов, сроки наступления исполнения обязательств банка
05.03.2011Существенный факт об изменении в перечне филиалов и представительств
26.02.2011Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
12.02.2011Существенный факт об изменении в списке дочерних и зависимых обществ, изменения в перечне филиалов и представительств
12.02.2011Существенный факт об изменении в списке дочерних и зависимых обществ, изменения в перечне филиалов и представительств
  2010 год 
30.12.2010Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
13.11.2010Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
28.10.2010Существенный факт внеочередного собрания акционеров от 21.10.2010
23.10.2010Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
09.10.2010Существенный факт о начислении и(или) выплате доходов
09.10.2010Сроки наступления исполнения обязательств банка
04.09.2010Существенный факт об изменении в персональном составе должностных лиц
12.08.2010Существенный факт об изменении в перечне филиалов и представительств
01.06.2010Годовой отчёт банка за 2009 год
27.05.2010Существенные факты очередного собрания акционеров по итогам 2009 года
25.03.2010Решение о выпуске корпоративных облигаций
11.02.2010Решение о дополнительном 5-ом выпуске акций
On-line maslahatchi
Qo'ng'iroqni buyurtma qilish