Дивидендлар

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 53-моддасига асосан,  Дивиденд фойданинг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар тўланганидан,  қайта инвестиция амалга оширилганидан сўнг акциядорлик жамияти ихтиёрида қоладиган,  акциядорлар ўртасида тақсимланиши керак бўлган қисмидир. 

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига асосан,  дивидендлар - акциялар бўйича тўланиши лозим бўлган даромад?  юридик шахс томонидан унинг муассислари ўртасида (иштирокчилари,  аъзолари ўртасида уларнинг улушлари,  пайлари,  ҳиссалари бўйича) тақсимланадиган соф фойданинг ва (ёки) ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойданинг бир қисми?  юридик шахс тугатилганда мол-мулкни тақсимлашдан олинган,  шунингдек муассис (иштирокчи,  аъзо) томонидан юридик шахсда иштирок этиш улушини (пайини,  ҳиссасини) олгандаги даромадлар,  бундан муассис (иштирокчи,  аъзо) устав фондига (устав капиталига) ҳисса сифатида киритган мол-мулкнинг қиймати чегирилади,  тақсимланмаган фойда устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш учун йўналтирилган тақдирда,  юридик шахс акциядорининг,  муассисининг (иштирокчисининг,  аъзосининг) қўшимча акциялар қиймати,  акциялар номинал қийматининг ошиши,  улуш (пай,  ҳисса) қийматининг ошиши тарзида олинган даромадлари. 

Дивидент тўловлари тўғрисида

Тўланган йил Йил натижалари бўйича Оддий акциялар (1 дона акцияга сўмда) Имтиёзли акциялар (1 дона акцияга сўмда) акция номинал қиймати (сўм)
пул кўринишида капитализация кўринишида пул кўринишида капитализация кўринишида
2006 2005 200,00 - 400,00 - 1 000,00
2007 2006 - - 400,00 - 1 000,00
2008 2007 130,00 - 400,00 - 1 000,00
2009 2008 150,00 - 400,00 - 1 000,00
2010 2009 150,00 - 250,00 - 1 000,00
2011 2010 40,00 360,00 250,00 360,00 1 000,00
2012 2011 68,00 340,00 317,50 340,00 1 360,00
2013 2012 85,00 450,00 403,75 450,00 1 700,00
2014 2013 - 672,00 509,40 672,00 2 150,00
2015 2014 - 756,00 705,50 756,00 2 822,00
2016 2015 54,00 448* 894,50 448* 3 578,00
2017 2016 0,08 - 0,25 - 1,00
2018 2017 0,06 - 0,25 - 1,00
2019 2018  0,08  0,25  1,00 
2020 2019  0,25  1,00 


* 2017 йил 29 майда акцияларни майдалаш ва қўшимча чиқариш йўли билан капитализация қилинди ва ҳар 3578 дона акцияга 448 дона акция қўшиб берилди. 

On-line маслаҳатчи
Қўнғироқни буюртма қилиш