phone Маълумот учун: (78) 150-11-22

Маълумотларни ошкор қилиш

Маълумотларни ошкор қилиш

Axborotni oshkor qilish - qimmatli qog'ozlar bozorida axborotni mavjudligi va kelib tushishini ta'minlaydigan shakllarda ushbu ma'lumotni olish maqsadlaridan qat'i nazar manfaatdor shaxslarga etkazilishini ta'minlash ("Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 3-moddasi);

"Ipoteka-bank" ATIB axboroti sifatida quyidagilarni oshkor qiladi:

  • qimmatli qog'ozlarni chiqarish prospektida
  • emitentning choraklik va yillik hisobotlarida;
  • bank faoliyatidagi moddiy faktlar bo'yicha hisobotlarda.

"Ipoteka-bank" aktsiyador

lik-tijorat banki axborotlarni O'zbekiston Respublikasining "Aktsiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida", "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida" gi, "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida" gi qonunlari, Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risidagi axborotni taqdim etish va tarqatish qoidalarini belgilangan tartibda, 31.07.2012 yil, 2383-son bilan ro'yxatga olingan) va boshqa qonun hujjatlariga ko‘ra oshkor etadi.

On-line маслаҳатчи
Қўнғироқни буюртма қилиш