Корпоратив бошқарув тузилмаси

Корпоратив бошқарув тузилмаси


  • Aксиядорларнинг умумий йиғилиши Ипотека-банкнинг олий бошқарув органи ҳисобланади. У Банк Низомига ўзгартиришлар киритиш, янги аксиялар чиқариш, Кенгаш таркибини янгилаш, ташқи аудиторларни тасдиқлаш ва даромадларни тақсимлаш каби Банк фаолиятига тегишли бўлган асосий масалалар бўйича қарорлар қабул қилади.
  • Банк Кенгаши назорат функсияларини бажаради ва Банк стратегиясини белгилаб беради. Aудит қўмитаси банк кенгашига ички аудит иши устидан назоратни амалга ошириш, молиявий ҳисоботларни тайёрлаш, корпоратив бошқарувнинг юқори сифатини ва корпоратив назоратнинг самаралилигини таъминлашда кўмаклашади.
  • Банк Бошқаруви банк фаолиятига жавоб берувчи, Бошқарув таркибидаги активлар ва пассивларни бошқариш қўмитаси, инвестиция қўмитаси, кредит қўмитаси фаолияти устидан назорат олиб боради. Уларнинг фаолиятларидаги турли самарадорликларни амалга оширишда кўмаклашадилар.

 «Ипотека-банк» AТИБ Aксиядорлари умумий йиғилиши тўғрисида Низом (1857 KБ)

 «Ипотека-банк» AТИБ Кузатув кенгаши тўғрисида Низом (1406 КБ)

 «Ипотека-банк» AТИБ Бошқаруви тўғрисида Низом (1484 КБ)

On-line маслаҳатчи
Қўнғироқни буюртма қилиш