Bank kafolatlari

Bank kafolatlari

Bank kafolati — bank (kafil) boshqa shaxs (printsipal)ning buyurtmasiga ko‘ra kafil o‘z zimmasiga olayotgan majburiyat shartlariga muvofiq printsipalning kreditori (benefitsiar) pul summasini to‘lash haqida yozma talabnoma taqdim etsa,  pulni unga to‘lash haqida printsipalga beradigan yozma majburiyat (kafolat). 

Bank xizmatlarining ushbu turi mijozning kontragentlar va boshqa banklar oldidagi majburiyatlarining bajarilishini kafolatlaydi.  

Kafolatlarni berishda mijoz bilan shartnoma tuziladi,  unda bank kafolatini berish tartibi,  uning shartlari,  to‘lov shartlari va tomonlarning o‘zaro majburiyatlari ko‘rsatib o‘tiladi.  Ayrim hollarda ushbu shartnoma kredit shartnomasiga o‘xshab ta’minotni talab qiladi. 

Bank kafolatini olish uchun mijoz bankka kredit olish uchun o‘rnatilgan ro‘yxatga ko‘ra hujjatlarni taqdim etadi. 

Kafolatlar va kafilliklar berish mijozlar bilan tuzilgan tegishli shartnomalar bilan rasmiylashtiriladi,  ularda kafolatlar (kafilliklar) berishning asosiy shartlari,  jumladan,  vositachilik haqi summasi ham ko‘zda tutilgan bo‘lishi kerak. 

Kafolatlar berish hukumatlararo va xalqaro kelishuvlar bo‘yicha investitsiya loyihalari bilan bog‘liq bo‘lgan hollar bundan mustasno. 


Kafolat olish uchun prinsipal quyidagi talablarga javob berishi lozim: 

  • zarar ko‘rib ishlamayotgan bo‘lishi hamda nolikvid balansga ega bo‘lmasligi;

  • muddati o‘tkazib yuborilgan kreditorlik qarzlarining mavjud bo‘lmasligi;

  • oxirgi 3 moliyaviy yil natijalari bo‘yicha ijobiy auditorlik xulosasiga ega bo‘lishi;

  • ijobiy kredit tarixiga ega bo‘lishi.

Kafolat xati olish uchun kerakli hujjatlar:
  • kafolat olish uchun ariza;
  • biznes-reja;
  • moliyaviy hisobotlar (YaTTlar bundan mustasno);
  • ta’minot hujjatlari;
  • bank, zaruratdan kelib chiqib, boshqa hujjatlar talab qilishi mumkin.
On-line maslahatchi
Qo'ng'iroqni buyurtma qilish