Ma'lumot uchun: (78) 150-11-22

Aloqa markazi:  1233

Asosiy faktlar

Balans va moliyaviy natijalar, mlrd. so‘m BXHS ma’lumotlari asosida
01.01.2019y. 01.01.2020y. 01.01.2021y. 01.01.2022y. 01.07.2022y.
Aktivlar 19 831 23 845 32 604 40 164 39 167
Kreditlar 17 598 19 840 24 345 29 263 29 758
Kapital 1 612 3 548 4 040 4 927 5 487
Sof foizli daromad 647 1 035 1 410 2 122 1 158
Operatsion daromad 850 1 311 1 779 2 618 1 384
Sof foyda 178 339 405 887 560
Asosiy ko‘rsatkichlar, %
2018 y. 2019 y. 2020 y. 2021 y. 1YY’2022 y.
Sof foizli marja (NIM) 4,5 5,2 5,8 7,0 6,9
CIR 59,3 47,2 37,4 34,2 32,7
ROE 11,9 13,1 10,7 19,8 21,5
NPL (Jami kreditlardagi ulushi, %) 0,8 1,9 2,5 4,4 4,6
Kapital yetarliligi(CAR) 13,1 25,6 17,0 14,4 14,4