phone Маълумот учун: (78) 150-11-22

Банк облигациялари

Банк облигациялари

Korporativ obligatsiyalarning birinchi chiqariluvi (so'ndirilgan)

 • Ro‘yxat raqami – 2010 yil 19 martdagi R0845-sonli;
 • Qimmatli qog‘ozlar turi – egasining nomi yozilgan obligatsiyalar;
 • Qimmatli qog‘ozlar tipi – foizli korporativ obligatsiyalar;
 • Chiqarish shakli – hujjatsiz;
 • Nominal qiymati – 10 000 000 (o‘n million) so‘m;
 • Qimmatli qog‘ozlar soni – 500 (besh yuz) dona;
 • Qimmatli qog‘ozlarning muomala muddati – 1820 kun (5 yil);
 • Oraliq (kupon) muddat – 182 kun;
 • Obligatsiyalar daromadliligi – O’zR Markaziy bankining qayta moliyalashtirish stavkasi;
 • Qimmatli qog‘ozlarni joylashtirish yo‘li – obligatsiyalar ochiq obuna orqali joylashtiriladi;
 • Obligatsiyalarni joylashtirishning boshlanish sanasi – 2010 yil 9 aprel;
 • Obligatsiyalarni joylashtirishning tugash sanasi – 2011 yil 25 mart;
 • Obligatsiyalarni muomala muddati tugash sanasi – 2015 yil 2 aprel.

 Korporativ obligatsiyalar chiqarish bo‘yicha qaror


Foiz muddatining tartib raqami

Foiz muddatining boshlanish sanasi

(ko‘rsatilgan sana qo‘shiladi)

Foiz muddatining tugash sanasi

(ko‘rsatilgan sana qo‘shiladi)

Foiz muddatining foiz stavkasi aniqlanadigan sana

Daromad to‘lash uchun reestr shakllantirish sanasi

№01

09.04.2010

07.10.2010

08.04.2010

07.10.2010

№02

08.10.2010

07.04.2011

07.10.2010

07.04.2011

№03

08.04.2011

06.10.2011

07.04.2011

06.10.2011

№04

07.10.2011

05.04.2012

06.10.2011

05.04.2012

№05

06.04.2012

04.10.2012

05.04.2012

04.10.2012

№06

05.10.2012

04.04.2013

04.10.2012

04.04.2013

№07

05.04.2013

03.10.2013

04.04.2013

03.10.2013

№08

04.10.2013

03.04.2014

03.10.2013

03.04.2014

№09

04.04.2014

02.10.2014

03.04.2014

02.10.2014

№10

03.10.2014

02.04.2015

02.10.2014

02.04.2015

Korporativ obligatsiyalarning ikkinchi chiqariluvi

 • Ro‘yxat raqami – 2012 yil 6 dekabrdagi R0845-2-sonli;
 • Qimmatli qog‘ozlar turi – egasining nomi yozilgan obligatsiyalar;
 • Qimmatli qog‘ozlar tipi – foizli korporativ obligatsiyalar;
 • Chiqarish shakli – hujjatsiz;
 • Nominal qiymati – 10 000 000 (o‘n million) so‘m;
 • Qimmatli qog‘ozlar soni – 500 (besh yuz) dona;
 • Qimmatli qog‘ozlarning muomala muddati – 1820 kun (5 yil);
 • Oraliq (kupon) muddat – 91 kun;
 • Obligatsiyalar daromadliligi – O’zR Markaziy bankining qayta moliyalashtirish stavkasi minus 1 (bir) foiz;
 • Qimmatli qog‘ozlarni joylashtirish yo‘li – obligatsiyalar ochiq obuna orqali joylashtiriladi;
 • Obligatsiyalarni joylashtirishning boshlanish sanasi – 2012 yil 28 dekabr;
 • Obligatsiyalarni joylashtirishning tugash sanasi – 2013 yil 6 dekabr;
 • Obligatsiyalarni muomala muddati tugash sanasi – 2017 yil 21 dekabr;

Korporativ obligatsiyalar chiqarish bo‘yicha qaror


Foiz muddatining tartib raqami

Foiz muddatining boshlanish sanasi

Foiz muddatining tugash sanasi

Foiz muddatining foiz stavkasi aniqlanadigan sana

Daromad to‘lash uchun reestr shakllantirish sanasi

(ko‘rsatilgan sanani ham qo‘shib)

(ko‘rsatilgan sanani ham qo‘shib)

№01

28.12.2012

28.03.2013

27.12.2012

28.03.2013

№02

29.03.2013

27.06.2013

28.03.2013

27.06.2013

№03

28.06.2013

26.09.2013

27.06.2013

26.09.2013

№04

27.09.2013

26.12.2013

26.09.2013

26.12.2013

№05

27.12.2013

27.03.2014

26.12.2013

27.03.2014

№06

28.03.2014

26.06.2014

27.03.2014

26.06.2014

№07

27.06.2014

25.09.2014

26.06.2014

25.09.2014

№08

26.09.2014

25.12.2014

25.09.2014

25.12.2014

№09

26.12.2014

26.03.2015

25.12.2014

26.03.2015

№10

27.03.2015

25.06.2015

26.03.2015

25.06.2015

№11

26.06.2015

24.09.2015

25.06.2015

24.09.2015

№12

25.09.2015

24.12.2015

24.09.2015

24.12.2015

№13

25.12.2015

24.03.2016

24.12.2015

24.03.2016

№14

25.03.2016

23.06.2016

24.03.2016

23.06.2016

№15

24.06.2016

22.09.2016

23.06.2016

22.09.2016

№16

23.09.2016

22.12.2016

22.09.2016

22.12.2016

№17

23.12.2016

23.03.2017

22.12.2016

23.03.2017

№18

24.03.2017

22.06.2017

23.03.2017

22.06.2017

№19

23.06.2017

21.09.2017

22.06.2017

21.09.2017

№20

22.09.2017

21.12.2017

21.09.2017

21.12.2017

On-line маслаҳатчи
Қўнғироқни буюртма қилиш