Банк кафолатлари

Банк кафолатлари

Банк кафолати — банк (кафил) бошқа шахс (принципал)нинг буюртмасига кўра кафил ўз зиммасига олаётган мажбурият шартларига мувофиқ принципалнинг кредитори (бенефициар) пул суммасини тўлаш ҳақида ёзма талабнома тақдим этса,  пулни унга тўлаш ҳақида принципалга берадиган ёзма мажбурият (кафолат). 

Банк хизматларининг ушбу тури мижознинг контрагентлар ва бошқа банклар олдидаги мажбуриятларининг бажарилишини кафолатлайди.  

Кафолатларни беришда мижоз билан шартнома тузилади,  унда банк кафолатини бериш тартиби,  унинг шартлари,  тўлов шартлари ва томонларнинг ўзаро мажбуриятлари кўрсатиб ўтилади.  Айрим ҳолларда ушбу шартнома кредит шартномасига ўхшаб таъминотни талаб қилади. 

Банк кафолатини олиш учун мижоз банкка кредит олиш учун ўрнатилган рўйхатга кўра ҳужжатларни тақдим этади. 

Кафолатлар ва кафилликлар бериш мижозлар билан тузилган тегишли шартномалар билан расмийлаштирилади,  уларда кафолатлар (кафилликлар) беришнинг асосий шартлари,  жумладан,  воситачилик ҳақи суммаси ҳам кўзда тутилган бўлиши керак. 

Кафолатлар бериш ҳукуматлараро ва халқаро келишувлар бўйича инвестиция лойиҳалари билан боғлиқ бўлган ҳоллар бундан мустасно. 

On-line маслаҳатчи
Қўнғироқни буюртма қилиш